Inzage openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek geeft jouw als burger de kans om een dossier in te kijken en om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een vergunning te uiten.

 

Wat is dit?

In bepaalde gevallen dient bij het aanvragen van een omgevingsvergunning een openbaar onderzoek gehouden te worden.

Een openbaar onderzoek wordt op de volgende manieren bekendgemaakt:

  • Via een grote gele affiche maakt de aanvrager zijn aanvraag openbaar. Het bericht moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn. 
  • De gemeente hangt op zijn beurt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het gemeentehuis. Daarnaast brengt het bestuur de eigenaars van de aanpalende percelen schriftelijk op de hoogte van de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Je kan telefonisch een afspraak maken om het dossier tijdens het openbaar onderzoek in te kijken.

Je kan ook de basisdocumenten online raadplegen via het inzageloket.

30 dagen lang kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen over de aanvraag via het omgevingsloket, schriftelijk, tegen ontvangstbewijs of per beveiligde zending sturen naar het college van burgemeester en schepenen. Omschrijf duidelijk de reden van jouw bezwaar met vermelding van het dossiernummer en de bouwplaats.

Wat meebrengen?

Gelieve bij het maken van jouw afspraak het volgende bij de hand te houden:

  • indien je rechtstreeks bent aangeschreven: dossiernummer (vermeld op uw brief)
  • indien je niet rechtstreeks bent aangeschreven: het onderwerp en adres van de aanvraag vermeld op de affiche die uithangt

Wat kost dit?

Gratis