Buurtfeest in Nijlen

Melden is verplicht!

Wie in de gemeente Nijlen een buurtfeest wil organiseren, dient dit vooraf te melden.

 

Ondersteuning buurtfeesten

Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren, komt in aanmerking voor ondersteuning. 

Alle informatie kan je nalezen in het reglement ondersteuning buurtfeesten.

De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen. Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning.

Wil je gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente, ben je verplicht twee maanden voor aanvang een aanvraag in te dienen. Hieronder vind je het aanvraagformulier in Word of PDF formaat. Neem zeker eens grondig het reglement door, alvorens een aanvraag in te dienen. 

  • Word - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - digitaal invullen en doorsturen of de papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Ondersteuning

Contactpersoon voor buurtfeesten in Nijlen:

Klantenadviseur aanbod - cultuur

cultuur@nijlen.be of 03 410 02 11

 

Verkeersimpact

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

 

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 

Bijkomende aanvragen:

-       Subsidie buurtfeest

-       Gemeentelijke uitleen

-       Sabam en billijke vergoeding (unisono)

Extra informatie:

-       Inschatting verkeersimpact

-       Afwijking geluidsnormen

-       Informatie herbruikbare bekers

-       Organisatie duurzaam evenement