College van burgemeester en schepenen / Vast Bureau 2019-2024

Op deze pagina


 

Wat is er nieuw sinds het nieuw decreet lokaal bestuur?

Het nieuw decreet lokaal bestuur zorgt ervoor dat het vast bureau gelijkgesteld wordt aan het college van burgemeester en schepenen. Hierin werd ook bepaald dat de leden identiek moeten zijn aan deze van het college van burgemeester en schepenen. 

We spreken wel van het lokaal bestuur Nijlen maar de beslissingen blijven opgesplitst. Zo beslist het college van burgemeester en schepenen over gemeentelijke dossiers en het vast bureau over dossiers van OCMW.

Werking van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau

Naast de burgemeester zijn er in Nijlen 6 schepenen, waarvan één ook de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is. De Nijlense burgemeester is lid van CD&V. Daarnaast telt het huidige college 3 schepenen van CD&V, 2 schepenen van Groen - Open Vld en één schepen van Nijlen & U. Het college / vast bureau komt wekelijks samen op maandag. Deze vergadering is niet openbaar. U kan deze bijgevolg niet bijwonen.

Wil je de kalender, agenda of de besluiten bekijken van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau? Dan kan je HIER terecht.

Taken van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau

De belangrijkste taak van het college / vast bureau is het voorbereiden van de gemeenteraad / OCMW-raad en het uitvoeren van de raadsbeslissingen. Daarnaast zijn er specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het gemeentelijk budget.

Taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau kan enkel samen (collegiaal) beslissen. Schepenen kunnen dus niet individueel beslissen. Om praktische redenen is er wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden. Deze vindt u terug wanneer u op de foto van een lid van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau klikt.

Samenstelling college van burgemeester en schepenen / vast bureau

     Bert Celis