Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Op deze pagina:


 Werking gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Deze raden komen maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente en het OCMW besproken en besloten. Denk hierbij aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare geld, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal, bibliotheek of woon-zorgcentrum, de realisatie van een bedrijventerrein of park… Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat.

De werking van de gemeente- en OCMW-raad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad. Deze documenten vind je onderaan deze pagina. 

Gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen... 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komen minimaal 10 keer per jaar samen. In Nijlen vinden deze vergaderingen normaal na elkaar plaats op de eerste dinsdag van de maand, om 19.30 uur. Om voldoende afstand tussen personen te kunnen garanderen ingevolge de coronamaatregelen, gaan de vergaderingen door in de refter van githo nijlen i.p.v. in de raadzaal.

Voor het jaar 2020 zijn dit de volgende datums:

 • 7 januari 2020
 • 4 februari 2020
 • 3 maart 2020 
 • 21 april 2020 (niet doorgegaan wegens coronacrisis)
 • 19 mei 2020 
 • 23 juni  2020 
 • 1 september 2020 
 • 22 september 2020 
 • 6 oktober 2020 in de refter van githo nijlen (agenda beschikbaar vanaf 28 september 2020) 
 • 17 november 2020 (agenda beschikbaar vanaf 9 november 2020)
 • 15 december 2020 (agenda beschikbaar vanaf 7 december 2020)

Zowel de vergadering van de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Iedereen kan de openbare vergaderingen bijwonen. 

...of alles online bekijken en beluisteren

Wil je de kalender, agenda of de besluiten bekijken? Of wil je verslagen raadplegen? Dat kan HIER

Wil je de verslagen van de openbare vergaderingen beluisteren? Dat kan HIER.

Samenstelling gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

In de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zetelen de 7 leden van het college van burgemeester en schepenen die tegelijkertijd de leden van het vast bureau zijn en 20 raadsleden. Deze 27 leden zijn als volgt verdeeld over de partijen, waarbij CD&V, Groen-Open VLD en Nijlen&U samen de bestuurscoalitie vormen. 

 • CD&V: 10 zetels. Fractieleider: Simon Kenens
 • Nijlen&U: 2 zetels. Fractieleider: Annelies Van Looy
 • Groen - Open VLD: 5 zetels. Fractieleider: Victor De Groof
 • N-VA: 6 zetels. Fractieleider:  Ymke Govaerts
 • Vlaams Belang: 2 zetels. Fractieleider: Ingrid Van Wunsel
 • Nieuw Nijlen: 2 zetels. Fractieleider: Leo Verelst

De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is Ferdi Heylen. 

De raadsleden

CD&V

 

Burgemeester

Groen - Open VLD

Lien Du Four

Nijlen & U

N-VA

Vlaams-Belang

Nieuw Nijlen

Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn?

De gemeenteraad regelt alles wat binnen Nijlen van gemeentelijk belang is en heeft ook specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor het lokaal bestuur Nijlen en bestuurt de gemeente op hoofdlijnen. Het houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.


 

Documenten

Deontologische code voor mandatarissen

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn