Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad vinden normaal plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Om er evenwel voor te zorgen dat contacten zo veel mogelijk worden beperkt en de vergaderingen voor eenieder veilig verlopen, gaan deze tot nader order door in de refter van githo nijlen. 


 Werking gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Deze raden komen maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente en het OCMW besproken en besloten. Denk hierbij aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare geld, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal, bibliotheek of woon-zorgcentrum, de realisatie van een bedrijventerrein of park… Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat.

De werking van de gemeente- en OCMW-raad en het verloop van de vergaderingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad. Deze documenten vind je onderaan deze pagina. 

Gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen... 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komen minimaal 10 keer per jaar samen. In Nijlen vinden deze vergaderingen normaal na elkaar plaats op de eerste dinsdag van de maand, om 19.30 uur. Om voldoende afstand tussen personen te kunnen garanderen ingevolge de coronamaatregelen, gaan de vergaderingen normaal door in de refter van githo nijlen i.p.v. in de raadzaal. 

Voor het jaar 2021 zijn dit de volgende datums:

 •  
 • 5 januari 2021 (online bekijken of beluisteren zie hieronder)
 • 9 februari 2021 (online bekijken of beluisteren zie hieronder)
 • 2 maart 2021 (online bekijken of beluisteren zie hieronder) 
 • 30 maart 2021 (online bekijken of beluisteren zie hieronder) 
 • 4 mei 2021 (online bekijken of beluisteren zie hieronder)
 • 15 juni 2021 (agenda beschikbaar vanaf 7 juni 2021)
 • 7 september 2021 (agenda beschikbaar vanaf 30 augustus 2021)
 • 5 oktober 2021 (agenda beschikbaar vanaf 27 september 2021)
 • 9 november 2021 (agenda beschikbaar vanaf 29 oktober 2021)
 • 14 december 2021 (agenda beschikbaar vanaf 6 december 2021)

Zowel de vergadering van de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Iedereen kan de openbare vergaderingen bijwonen. 

...of alles online bekijken en beluisteren

Wil je de kalender, agenda, besluiten bekijken of verslagen van de openbare vergaderingen beluisteren? Dat kan HIER

Wil je de verslagen van de openbare vergaderingen beluisteren van vóór 05/01/2021? Dat kan HIER.

Samenstelling gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

In de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zetelen de 7 leden van het college van burgemeester en schepenen die tegelijkertijd de leden van het vast bureau zijn en 20 raadsleden. Deze 27 leden zijn als volgt verdeeld over de partijen, waarbij CD&V, Groen-Open VLD en Nijlen&U samen de bestuurscoalitie vormen. 

 • CD&V: 10 zetels. Fractieleider: Simon Kenens
 • Nijlen&U: 2 zetels. Fractieleider: Annelies Van Looy
 • Groen - Open VLD: 5 zetels. Fractieleider: Victor De Groof
 • N-VA: 6 zetels. Fractieleider:  Ymke Govaerts
 • Vlaams Belang: 2 zetels. Fractieleider: Ingrid Van Wunsel
 • Nieuw Nijlen: 2 zetels. Fractieleider: Leo Verelst

De voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is Ferdi Heylen. 

De raadsleden

CD&V

 

Burgemeester

Groen - Open VLD

Lien Du Four

Nijlen & U

N-VA

Vlaams-Belang

Nieuw Nijlen

Wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn?

De gemeenteraad regelt alles wat binnen Nijlen van gemeentelijk belang is en heeft ook specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit bepaalde wetten of decreten.

De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor het lokaal bestuur Nijlen en bestuurt de gemeente op hoofdlijnen. Het houdt zich dus niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe bijvoorbeeld reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.


 

Documenten

Deontologische code voor lokale mandatarissen en externe vertegenwoordigers

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn