Stemmen bij volmacht

Je hebt een oproepingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maar je bent niet in de mogelijkheid om te gaan.

Dan kan je een volmacht geven. Je machtigt een ander persoon om in jouw plaats je stem uit te brengen. Je hebt wel een attest of bewijs nodig om je afwezigheid te verantwoorden. 

Je geeft volmacht door volgend formulier in te vullen, te laten bevestigen, en te ondertekenen:

Volmachtformulier - Belgische kiezer [175,8Kb] (pdf)

Volmachtformulier - Europese kiezer [171,3Kb] (pdf)

Als je bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan bepaalt de politierechter welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Een kiezer kan slechts één keer stemmen met volmacht. 

Geldige redenen om volmacht te geven:

 1. Je bent wegens ziekte of handicap niet in staat om je naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. Je verkeert in de onmogelijkheid om je in het stembureau te melden om beroepsredenen (in buiten- of binnenland).
 3. Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.
 4. Je kunt niet gaan stemmen omwille van je deelname aan een activiteit naar aanleiding van je geloofsovertuiging.
 5. Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.
 6. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden.
 7. Je bent, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming afwezig wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bevindt je bijgevolg in de onmogelijkheid om je in het stembureau te melden.

Volmacht kan voor de redenen 1 tot 5 worden gegeven tot de dag van de verkiezingen.

Voor de redenen 6 en 7 tot de dag voor de verkiezingen. 

Volmachtformulier invullen

 • Download het volmachtformulier (via link bovenaan de pagina).
 • Vul het bovenste gedeelte van het volmachtformulier in. Dit zijn je eigen identiteitsgegevens.
 • Kruis de reden aan waarom je niet kan stemmen.
 • De redenen van afwezigheid 1 tot 5 laat je bevestigen op het volmachtformulier.
 • Voor de redenen 6 en 7:

–uitoefening zelfstandige activiteit

-wanneer je tijdelijk in het buitenland verblijft om andere dan beroepsredenen verblijf in het buitenland wanneer je in het buitenland verblijft

 

maak je een afspraak bij team dienstverlening / burgerzaken

https://nijlen.mijnafspraakmaken.be (het product = verkiezingen – volmacht)

De burgemeester of zijn afgevaardigde zal het volmachtformulier en, indien van toepassing de verklaring op eer, opmaken en ondertekenen

 • Vul samen met de volmachtkrijger het onderste gedeelte van het volmachtformulier in en onderteken het samen. 

Op de dag van de verkiezingen

Als volmachtkrijger ga je eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Pas daarna kan je gaan stemmen bij volmacht.  Je neemt volgende zaken mee naar het stembureau waar de volmachtgever moest gaan stemmen:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier;
 • jouw eigen oproepingsbrief;
 • zijn/haar oproepingsbrief;

In deze video wordt nog eens duidelijk uitgelegd welke stappen nodig zijn om een volmacht te geven. https://youtu.be/0t5DZ2GUsSo

Meer info : https://verkiezingen.fgov.be/kiezers/ik-kan-niet-gaan-stemmen